ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ| Ανακοίνωση για διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής για εμπλουτισμό με αλλοτροπικής μορφής οξυγόνου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού| Ανακοίνωση για διαγωνισμό για την προμήθεια Ενός (1) Ψυγείου Φαρμάκων για τις ανάγκες του Φαρμακείου |

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στo ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει πρόσφατα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο PET/CT σύστημα και έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Από τα μέσα Μαρτίου του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του PET/CT του Νοσοκομείου μας ...περισσότερα

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP