Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής για εμπλουτισμό με αλλοτροπικής μορφής οξυγόνου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού| Ανακοίνωση για διαγωνισμό για για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών του εγχυτή σκιαγραφικού μέσου ACCUTRON CT του νέου αξονικού τομογράφου | Ανακοίνωση για διαγωνισμό για την προμήθεια Ενός (1) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στους θαλάμους Ιωδιοθεραπείας στο τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής|

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στo ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει πρόσφατα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο PET/CT σύστημα και έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Από τα μέσα Μαρτίου του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του PET/CT του Νοσοκομείου μας ...περισσότερα

  • Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», του πρώτου από τους δύο νέους γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας ΙΜRT-IGRT, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που συμπεριλαμβάνει 10 νέους γραμμικούς επιταχυντές στα δημόσια ογκολογικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας ...περισσότερα

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP